MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Vážení priatelia,

Naša firma sa zaoberá aplikáciou hydroizolačných a injektážnych technológii v širokom rozsahu účinnosti hlavne pri rekonštrukciách starších stavieb, odstraňovaní systémových a časových porúch stavieb, ale tiež pri realizácii budov, dopravných, hydrologických stavieb, izolácii rôznych technologických zariadení a pod.
Pri našej práci využívame najnovšie technológie aplikácie moderných prípravkov od renomovaných výrobcov s dlhou dobou životnosti a takisto poskytovaných záruk.
Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti pri realizácii rôznych druhov stavieb a používaní technológii nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, a takisto majú patričné školenia výrobcami používaných technológii. Týmto je zabezpečená vysoká kvalita prevedeného diela, profesionálny prístup s potrebnými odbornými vedomosťami a skúsenosťami.

V prípade Vašich otázok neváhajte nás kontaktovať . Naši pracovníci sú pripravení Vám zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa poradenstva, vypracovania cenových ponúk a technických návrhov riešenia, pripraviť projektovú dokumentáciu realizácie a riešení spolu s príslušnými technologickými postupmi a patričnou technologickou dokumentáciou.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.